[./index.html]
[./therapie.html]
[./therapie_2.html]
[./index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
E  
don
WELKOM OP ONZE SITE
H
     oe gaat u om met het slopende ritme van alle dag,de roofbouw op uw gezondheid en energie,
     het afnemen van vitaliteit en het toenemen van stress ???????          
O
f de stress te wijten is aan de werksituatie,familiale of sociale omstandigheden, in elk geval
kan het leiden tot totale uitputting, zowel op lichamelijk,geestelijk als emotioneel vlak.
D
e wetenschap dat evolutie en regeneratie aan de basis van het leven liggen brengen mij tot
een specifieke aanpak. Accent ligt op: inzicht verwerven in de eigen situatie,verantwoordelijkheid
opbrengen en een bereidheid ontwikkelen om zelf aan de slag te gaan. Na de intake begeleid
ik U via diepgaande gesprekken,aanleunend een behandeling en dat via Cranio-Sacrale technieken.
D
e basis, de methode berust op degelijke wetenschappelijke fundamenten.